KATALOGER

Mesterhus er en del av Mestergruppen A/S som har lang tradisjon og virksomheter med utspring in byggemestervirksomhet i Norge.

Gruppen arbeider i dag blant annet med kjedekonsepter innenfor husbygging og byggevarehandel. Mesterhus er organisert som et landsomfattende kjedeovertak av frittstaende byggmester firmaer.

Grunntanken er a bygge kvalitetshus, bygget av din lokale byggmester, forankret i tradisjon, fagkunnskap, seriositet og solid handverk i hele byggeprosessen.

Mesterhus er en del av Mestergruppen A/S som har lang tradisjon og virksomheter med utspring in byggemestervirksomhet i Norge.

Gruppen arbeider i dag blant annet med kjedekonsepter innenfor husbygging og byggevarehandel. Mesterhus er organisert som et landsomfattende kjedeovertak av frittstaende byggmester firmaer.

Grunntanken er a bygge kvalitetshus, bygget av din lokale byggmester, forankret i tradisjon, fagkunnskap, seriositet og solid handverk i hele byggeprosessen.